ארסמוס מרוטרדם כותב (עם צוואר חופשי)

15.7.2021

Hans Holbein the Younger - Portrait of Erasmus
בין עבודותיו של ארסמוס יש שמצטיינות יותר בלמדנות מאשר 'שבחי הסכלות', אחדות משתוות לה או אף עולות עליה בהשפעתן בזמנו, אבל מכולן רק היא זכתה לחיי נצח. כי רק כאשר התלווה הומור למחשבתו היא נהייתה עמוקה באמת.
יוהאן הויזינחה