Mare incognitum

10.10.2021

לרעיונות פשוטים יש כוח ועומק (בתנאי שאינם פשטניים) ואפשר להגיע איתם רחוק. מעבר למה שניתן להעלות על הדעת.

טכניקת אלכסנדר מבוססת על רעיון פשוט מאוד:

להניח לצוואר - כדי להניח לראש להוביל לפנים ולמעלה - כדי להניח לגב להתארך ולהתרחב.

אבל רעיון, פשוט ככל שיהיה, אפילו מבריק, הוא תמיד בחזקת פוטנציאל. אי אפשר לקנות איתו במכולת של יצחק. איכות המימוש של הרעיון נובעת מאיכות תהליך העבודה איתו. מהאופן שבו מוציאים אותו מן הכוח אל הפועל: implementation.

גם תהליך המימוש של הרעיון האלכסנדרוני הוא פשוט. העבודה עם הטכניקה מבוססת על שלושה נדבכים, שהשילוב ביניהם יעיל להפליא:  

- מפגש אחד עם אחד בין מורה לתלמיד.
- עבודה בנחת, בשיטתיות, בעקביות, לאורך זמן. כל עוד בוחרים להמשיך בתהליך.
- עבודה שהתלמיד עושה עם עצמו. עבודה שאפשר לעשות אותה בכל מקום, בכל זמן ובשילוב עם כל פעילות אחרת, ככל שחפצים ויכולים.

כתוצאה מהמיזוג בין הרעיון הפשוט ביסוד שלה והיעילות של תהליך העבודה איתה, נבנה כיוון ונוצרים התנאים המתאימים שמאפשרים להמשיך עם הטכניקה מעבר למקום שבו לא מעט פרקטיקות אחרות נגמרות בפועל. מעבר לאופק ומעבר למה שהדעת משגת.

אך כמו בכל עניין אחר, גם במלאכת הספנות גאונותו האמיתית של מגלן ניכרת בסבלנותו, בחישוב הזהיר לטווח ארוך, תמיד ובכל מחיר. חודש שלם הוא מתמיד בחיפוש היסודי שלו. הוא אינו ממהר, אינו דוחק להמשיך הלאה, גם אם נפשו בוודאי כבר משתוקקת לחזות סוף־סוף במוצא, לזכות ולהגיע סוף־סוף אל הים הדרומי. שוב ושוב, בכל פיצול דרך, הוא מחלק את הצי. בכל פעם ששתי ספינות חוקרות פיורד הפונה צפונה, שתי האחרות חוקרות בה בעת את הדרך הדרומית — כמו ידע האיש הבודד הזה כי נגזר עליו מרגע לידתו שהמזל לעולם לא יאיר לו פנים. בשום רגע אין הוא מותיר את הבחירה בין האפשרויות ליד המקרה, לעולם אינו מטיל מטבע. הוא מסייר בשיטתיות בכל הדרכים וחוקר אותן ביסודיות כדי למצוא את הדרך הנכונה האחת. את ניצחונו אין הוא חב אם כן רק לדמיון הגאוני שלו, אלא גם לתכונתו האפרורית והאופיינית ביותר: העקשנות ההרואית.
שטפן צוויג, "מגלן", תרגמה ליה נירגד