A little bit slower than the others

9.6.2020

כבר כתבתי פעם על זה שכשאני מבין משהו חדש בטכניקה אני מופתע לא פעם להיזכר אחר כך שבעצם כבר למדתי אותו מזמן מהמורים שלי. שנים התקשיתי למצוא לחידה הזאת הסבר. זה הסבר יפה (שנכון גם לאופן שבו אנחנו רואים דברים):  

A person hears only what they understand.

Johann Wolfgang von Goethe